Gambar sekolah

Gambar sekolah

Wednesday, 21 December 2011

Pencapaian Kelab Doktor Muda

Berkat usaha gigih para warga sekolah telah membuahkan hasil berupa kejayaan Kelab Doktor Muda di peringkat daerah, negeri dan kebangsaan. Pencapaian tersebut boleh diringkaskan seperti berikut:                                      Peringkat Daerah:                                         
     2006, 2008, 2011              1. Johan Buku Informasi Kesihatan    
     2006, 2008, 2011              2. Johan Pameran Aktiviti Doktor Muda
     2006, 2008                       3. Johan dan naib johan melukis poster
     2006                                4. Naib johan menulis esei Bahasa Inggeris
     2006                                5. Tokoh Doktor Muda

                                      Peringkat Negeri:
     2006, 2008 (naib), 2011     1. Johan buku Informasi Kesihatan
     2006                                 2. Johan melukis poster
     2006                                 3. Naib Johan melukis poster
     2006, 2011                        4. Johan Pameran Aktiviti Doktor Muda
     2008                                 5. Tokoh Doktor Muda
     2011 (tempat ketiga)           6. Inovasi

                                      Peringkat Kebangsaan
     2006                                 1. Johan buku Informasi Kesihatan   
     2006                                 2. Johan melukis poster 
     2006                                 3. Naib Johan melukis poster
     2008                                 4. Tokoh Doktor Muda

   Petikan akhbar daripada Berita Harian menunjukkan penyertaan
                        doktor muda SK Sementa di Konvensyen Doktor Muda.

No comments:

Post a Comment